DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI MARAMURES

Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Sanatatii , cu personalitate juridica, reprezentând autoritatea de sanatate publica la nivel local. În mod similar se pot organiza autoritati de sanatate publica în cadrul ministerelor care colaboreaza cu unitatile deconcentrate ale Ministerului Sanatatii .
UNITATI SANITARE ABILITATE DE CATRE DSP MMM SA ELIBERZE CERTIFICATE MEDICALE TIP A5 PENTRU COPII CU DIZABILITATI
RAPOARTE JUDETENE PRIVIND CALIATEA APEI POTABILE FURNIZATE IN SISTEM CENTRALIZAT